Правила и условия при организиране на промоции и използване на кодове за отстъпки

1. Кодове за остстъпки
1.1. Индивидуални кодове: издават се по усмотрение на Plámenna Fashion Boutique (наричано по-долу Търговец) за конкретни потребители, за което последните са надлежно уведомени по имейл. Условията на валидност и ползване на кодовете са указани от Търговеца за всеки конкретен случай. Действието на неизползван код може да бъде прекратено предсрочно от търговеца по всяко време, без да се изпраща специално уведомление към клиента, за когото е бил предназначен.
1.2. Автоматични (групови) кодове за отстъпки: генерират се като част от промоционални и маркетингови активности на търговеца. Условията за ползване на автоматични отстъпки се обявяват на сайта. Евентуални промени в условията за ползване могат да бъдат правени от търговеца по всяко време, като не могат да бъдат ретроактивни и не изискват уведомление към потребители, които вече са използвали съответните отстъпки или други форми на награди.

2. Отстъпки от програмата за лоялност Plámenna Club
2.1. Участието в програмата изисква създаване на портебителски профил, чрез който се отчита стойността на покупките на всеки регистриран потребител и на тази база се генерират точки, които могат да бъдат използвани за бъдещи награди/отстъпки по усмотрение на търговеца.
2.2. Всички точки, които се генерират при покупки в сайта, се отчитат от софтуера на програмата за лоялност Plámenna Club само от момента на създаване на потребителския профил. Покупки, които са направени без потребителят да има създаден профил в сайта или в случаите при които е извършена покупка без потребителя да се е регистрирал в профила си, не могат да се използват за генериране на точки.
2.3. Принципът на генериране на точки е указан изрично в интерфейса на софтуера, може да бъде променян без предизвестие и не може да важи ретроактивно за вече генерирани кодове за отстъпки.
2.4. Стойността на наградите или размера на отстъпките, които могат да се получат в резултат на генериране на определен брой точки се определя от търговеца и е обявен на видимо място в интерфейса на софтуера на Plámenna Club.
2.5. Търговецът може да променя видовете награди/размер на отстъпките за натрупаните точки по свое усмотрение без изрично да уведомява участниците в програмата. Действието на тези промени може има ретроактивен ефект.
2.6. За да използва награди/отстъпки в Plámenna Club потребителят трябва изрично да изяви желание за това като използва интерфейса на софтуера и избере вида награда/тип отстъпка, спорямо точките, с които разполага.
2.7. Веднъж генерирана награда по предходната точка не може да бъде анулирана и тряба да се използва от потребителя в този й вид.
2.8. Наградата/отстъпката е под формата на код, който се генерира от софтуера и трябва да бъде запазен от потребителя и след това приложен в полето "Код за отстъпка" при реализиране на покупка.
2.9. Валидността на точките е 12 месеца, а генерираните кодове важат 2 седмици, след създването им. В случай на промяна в тези срокове, търговецът изпраща изрично уведомлление по имейл на членовете на клуба.
2.10. Потребителите могат да се откажат от участието си в Plámenna Club по всяко време като изтрият профила си от сайта. След този момент се губи правото за използване на награди/отстъпки, освен ако не са били вече генерирани кодове за тях.

3. Специални промоции с два и повече продукта
3.1. Търговецът може да обявява специални промоции, които да предоставят отстъпки при закупуване на два и повече прoдукта. Конкретните условия се обявяват на сайта на търговеца или в реклами.
3.2. Ако не е обявено друго, при промоции с намаление от типа купи два продукта и плати втория с отстъпка намалената цена винаги се прилага за по-евтиния от двата продукта. Същото правило важи и когато в дадена промоция има безплатен продукт - безплатен е най-евтиният продукт.
3.3. В случай на връщане на продукт, който е бил част от специална промоция и с акта на връщането му се нарушават правилата на промоцията, то сумата за възстановяване към клиента се преизчислява без да се взима предвид ползваното намаление. Тоест ако клиента задържа намаления продукт, то условията на промоцията се нарушават, намалението отпада и клиентът трябва да заплати пълната стойност на задържания продукт.
3.4. Условията по предходната точка важат и при промоции, в които даден продукт е безплатен както и при връщане на продукти, които са били част от сетове и са ползвали специална намалена цена за комбинацията (например от колекция Shop the look).

4. При промоции с безплатен продукт (Giveaway), безплатният продукт може да се заменя само за друг размер/цвят, за друг продукт със същата стойност или за по-скъп, ако клиентът заплати разликата. Безплатен продукт не може да бъде заменен за паричната му стойност.

5. Общи правила за всички кодове за отстъпка, промоции и специални оферти:
5.1. Сайтът не допуска едновременно използване и комбиниране на различни кодове за отстъпка - за една покупка може да се прилага само един вид код.
5.2. Ако за дадена покупка е приложен автоматичен код, други кодове не могат да бъдат приложени.
5.3. Всички кодове за отстъпки важат само за покупки през сайта plamenna.boutique и не могат да се преотстъпват или да се прилагат в други случаи, например сделки на базари или сделки с продукти на търговеца, осъществени в други онлайн платформи.
5.4. Освен ако не е указано друго, кодове за отстъпки не могат да се използват за вече намалени продукти.
5.5. Всички промоции, намаления и други оферти важат от момента на публикуването им в сайта plamenna.boutique, изпращането на директен имейлинг към регистрираните абонати или публикуването на реклама и не могат да се прилагат за покупки, направени преди момента на фактическото  им обявяване.