1. Identificarea ASAP-HT EOOD (denumit în continuare „Administrator”) este administratorul datelor cu caracter personal. ASAP-HT EOOD este o întreprindere individuală cu răspundere limitată, înscrisă în Registrul Comerțului din Bulgaria la Agenția de Înregistrare cu EIK 131350448, înregistrată ca comerciant online în registrul ANR , reprezentată de managerul Hristo Stefanov.

1.1 Relația cu Administratorul

Puteți contacta administratorul în oricare dintre următoarele moduri:

 • Adresă poștală: Sofia, str. Korab Planina nr. 73
 • pe e-mail: hello@plamenna.boutique
 • site: plamenna.boutique
 • persoana de contact: Hristo Stefanov
2. Date personale prelucrate de Administrator

Administratorul colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în legătură cu accesul și utilizarea site-ului web întreținut de Administrator plamenna.boutique , luând contact cu utilizatorii site-ului, precum și funcționarea magazinului online al Administratorului de pe site. plamenna.boutique și încheierea de contracte de cumpărare și vânzare de bunuri din magazinul online, inclusiv - în cursul executării contractelor de cumpărare și vânzare de mărfuri din magazinul online, în temeiul articolului 6, alineatul 1 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și privind abrogarea Directivei 95/46 /EC (denumit în continuare „Regulamentul general privind protecția datelor”).

În plus, pentru a vă personaliza preferințele pentru a vă servi mai bine, Administratorul poate colecta și ulterior procesa anumite informații anonimizate despre comportamentul dumneavoastră atunci când navigați pe site și utilizați magazinul online.

Atunci când operează magazinul online, Administratorul poate stoca și colecta informații folosind cookie-uri și tehnologii similare în conformitate cu Politica privind utilizarea cookie-urilor și a altor tehnologii similare (denumită în continuare „Politica privind cookie-urile”) disponibilă pe site-ul magazinului online.

Administratorul nu colectează și nici nu prelucrează în alt mod date sensibile incluse în categorii speciale de date cu caracter personal din Regulamentul general privind protecția datelor. În plus, Administratorul nu dorește să colecteze sau să prelucreze date ale minorilor cu vârsta sub 16 ani. Administratorul nu colectează și nu stochează informații despre cardul de credit/debit ale utilizatorilor.

3. Date personale

Datele personale pe care Administratorul le colectează și le prelucrează pentru dvs. sunt:

3.1. Date personale colectate automat:

 • Fișiere jurnal – la accesarea site-ului plamenna.boutique din partea dvs., Administratorul primește automat informații din fișierele jurnal (setul de informații de sistem despre utilizator): adrese IP (Internet Protocol), tipul și limba de browser, furnizorul de servicii Internet (ISP), paginile de referință și paginile de ieșire, sistemul de operare, ștampila dată/ora, precum și datele din fluxul de clic; timpul petrecut pe site și ce pagini de pe site le-ați vizitat. Informațiile conținute în aceste fișiere includ utilizarea cookie-urilor - mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor pot fi găsite în Politica de cookie-uri disponibilă la plamenna.boutique

3.2 . Datele personale pe care le furnizați:

 • Numele și prenumele;
 • adresa poștală, adresa de e-mail;
 • telefon;

Datele pe care vi se poate cere să le furnizați în timpul plății – contul bancar, numărul, datele și/sau datele cardului bancar nu sunt primite de către Administrator, ci de către terțul prin care se face plata. În cazurile în care plata se face prin Ramburs, datele sunt prelucrate de furnizorul de servicii de curierat respectiv (Speedy sau Econt). Atunci când plata se face cu un card de credit/debit, datele acestuia sunt procesate și stocate de Stripe Inc. Administratorul nu are control asupra procesării acestor date de către terț și nu poate fi responsabil pentru prelucrarea acestora.

3.3. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către Administrator

Administratorul prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pe baza:

a/ Art. 6, alin.1, lit. a) din Regulamentul general privind protecția datelor, și anume - pe baza consimțământului expres dat de dvs. în legătură cu accesul și vizualizarea site-ului magazinului online și/sau comunicarea cu magazinul online și/sau crearea unui profil în magazinul online și/sau utilizarea cookie-urilor;

b/ Art. 6, alin.1, lit. b) din Regulamentul general privind protecția datelor, și anume pentru efectuarea demersurilor înainte de încheierea unui contract, precum și pentru încheierea și executarea contractului încheiat pentru cumpărarea și vânzarea de bunuri din magazinul online;

în/ art. 6, alin.1, lit. c) din Regulamentul general privind protecția datelor, și anume - prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale care i se aplică Administratorului, inclusiv, dar fără a se limita la - respectarea obligațiilor legale ale Administratorului în temeiul Legea privind contabilitatea și legislația fiscală aplicabilă;

d/ Art. 6, alin.1, lit. f) din Regulamentul general privind protecția datelor, și anume - prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale Administratorului pentru implementarea și protecția activității sale de afaceri (inclusiv, dar fără a se limita la - măsuri de protecție site-ul web și utilizatorii săi, măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudă; măsuri de gestionare a diferitelor alte riscuri);

3.4. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal de către Administrator

Datele personale specificate furnizate de dumneavoastră în legătură cu accesarea și navigarea pe site-ul plamenna.boutique , comunicarea, crearea unui profil și utilizarea magazinului online, inclusiv - la încheierea unui contract de cumpărare și vânzare de bunuri din magazinul online, sunt prelucrate. de către Administrator în următoarele scopuri:

 • accesarea și navigarea pe site-ul plamenna.boutique , pe care se află magazinul online;
 • contactarea utilizatorilor site-ului plamenna.boutique ;
 • crearea unui profil și furnizarea de funcționalități complete atunci când utilizați magazinul online;
 • individualizarea unei părți la contract și executarea contractului de cumpărare și vânzare de bunuri din magazinul online (procesarea comenzii, confirmarea, livrarea și facturarea unei comenzi efectuate; verificarea, confirmarea și procesarea plăților și transferurilor; refuzul comenzilor). , reclamații, retur de bunuri și alte acțiuni de orice natură legate de o comandă și/sau contract de cumpărare și vânzare de bunuri din magazinul online; asigurarea accesului la servicii, inclusiv executarea contractelor de cumpărare și vânzare de bunuri de la magazinul online și toate relațiile dintre părți în legătură cu astfel de contracte), precum și îndeplinirea obligațiilor legale și contractuale rezultate ale Administratorului;
 • pentru funcționarea și îmbunătățirea site-ului magazinului online, pentru analiza comportamentului vizitatorilor site-ului și în scopuri de marketing;
 • în îndeplinirea obligaţiilor legale în domeniul legislaţiei contabile şi fiscale.

3.5. Datele dvs. personale specificate pot fi furnizate următorilor destinatari și categorii de destinatari:

a) autoritățile competente ale statului - în îndeplinirea atribuțiilor de administrator conform legislației bulgare;

b) furnizori de diverse servicii către Administrator, după cum urmează:

 • consultanți și auditori juridici, fiscali și de altă natură;
 • furnizor în baza unui contract de furnizare de servicii contabile și financiare;
 • curier în temeiul unui contract de servicii de curierat pentru livrarea mărfurilor comandate de dumneavoastră, în calitatea dumneavoastră de utilizator al magazinului online și de cumpărător în baza contractului încheiat de cumpărare și vânzare de mărfuri din magazinul online;
 • furnizori de servicii de plată/bancare și instituții bancare (toate băncile și sucursalele bancare de pe teritoriul Republicii Bulgaria) privind administrarea transferurilor de bani în legătură cu contractul încheiat de cumpărare și vânzare de mărfuri din magazinul online;
 • furnizori de servicii de marketing;
 • Furnizori de servicii de cercetare de piata;
 • firme de asigurari;
 • furnizori de servicii IT;
 • alte firme cu care Administratorul poate dezvolta programe comune de vanzare pe piata a bunurilor oferite de Administrator in magazinul online.
 • alte companii - furnizori ai Administratorului in legatura cu functionarea site-ului si magazinului online, inclusiv - furnizori de programe si solutii web: platforme Google, Facebook sau alte platforme online.

Dacă Administratorul este cerut de lege sau dacă acest lucru este necesar pentru a-și proteja interesele legitime, Administratorul poate dezvălui și autorităților publice anumite date cu caracter personal.

Administratorul se asigură că accesul la datele dumneavoastră de către persoane juridice private-terți se realizează în conformitate cu prevederile legale în domeniul protecției datelor și confidențialității informațiilor, în baza contractelor încheiate cu acestea.

3.6. Termenul de stocare de către Administrator a datelor cu caracter personal furnizate

a) Pe perioada de valabilitate a contractului de cumpărare și vânzare de bunuri din magazinul online încheiat între dumneavoastră și Administrator și în termenul de prescripție de 5 ani ulterior;

b) Pe durata existenței contului dumneavoastră în magazinul online. După ștergerea contului dvs., Administratorul va lua măsurile necesare pentru a șterge și/sau anonimiza datele dumneavoastră personale furnizate în legătură cu utilizarea magazinului online;

c) Pentru perioada până la retragerea consimțământului utilizatorului site-ului web (dacă prelucrarea datelor cu caracter personal depinde de consimțământul utilizatorului site-ului web), respectiv - pentru perioada până la care utilizatorul site-ului web ridică o obiecție (dacă prelucrarea datelor cu caracter personal are legătură cu tehnologia „cookie-urilor” și a altor activități similare și/sau de marketing) și în funcție de posibilitățile tehnice de a șterge aceste fișiere în timpul utilizării setărilor browserului/dispozitivului;

d) Într-o perioadă mai lungă, dacă legea (de exemplu, reglementări contabile sau fiscale) prevede acest lucru. În cazul în care o prelungire a perioadei de stocare a datelor este necesară pentru a îndeplini o obligație legală sau contractuală a Administratorului și/sau interesele legitime ale Administratorului sau ale unui terț, veți fi înștiințat în mod corespunzător de către Administrator.

3.7. Furnizarea de date cu caracter personal în afara teritoriului Bulgariei

Administratorul nu intenționează să furnizeze datele dvs. personale colectate destinatarilor din țări din afara Uniunii Europene și/sau Spațiului Economic European. Cu toate acestea, în cazul în care unele dintre datele dumneavoastră cu caracter personal sunt transferate către entități situate în afara Uniunii Europene, inclusiv în țări pentru care Comisia Europeană nu a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, Administratorul va lua măsuri pentru a se asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție pentru a vă proteja drepturile și interesele.

4. Drepturile dumneavoastră în legătură cu datele dumneavoastră personale prelucrate de Administrator

Aveți dreptul în orice moment să solicitați de la Administrator următoarele:

4.1. Corectarea datelor dumneavoastră personale în cazul în care datele personale prelucrate despre dumneavoastră sunt inexacte. De asemenea, aveți dreptul de a completa datele dumneavoastră personale incomplete, inclusiv prin adăugarea unei declarații.

4.2. Ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă:

a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate și prelucrate;

b) să vă retrageți consimțământul pe baza căruia au fost prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal (pentru datele cu caracter personal prelucrate pe baza consimțământului), așa cum este detaliat la punctul 4.5 de mai jos;

c) obiecții la prelucrare, așa cum este detaliat la punctul 4.4 de mai jos, și nu există temeiuri legale imperative pentru prelucrare, precum și în toate cazurile în care vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct, inclusiv -profilare. în măsura în care are legătură cu marketingul direct;

d) datele dumneavoastră cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

e) datele personale trebuie șterse pentru a respecta o obligație legală a Administratorului conform legislației bulgare și/sau legislației Uniunii Europene;

Este posibil ca administratorul să nu dea curs solicitării dumneavoastră de ștergere a datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă prelucrarea acestora necesită:

– pentru a respecta o obligație legală; sau

– pentru a stabili, exercita sau apăra o creanță în justiție;

4.3. Restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul:

a) Contestați acuratețea datelor cu caracter personal – pentru o perioadă care permite Administratorului să verifice acuratețea datelor dumneavoastră;

b) Prelucrarea datelor cu caracter personal este ilegală, dar nu doriți ca datele cu caracter personal să fie șterse, ci să limitați utilizarea acestora;

c) Administratorul nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile declarate, dar le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale.

d) Obiecții la prelucrare, așa cum este detaliat la punctul 4.4 de mai jos, în așteptarea verificării dacă temeiurile legale ale Administratorului prevalează asupra intereselor dumneavoastră;

 • Aveți dreptul în orice moment să:

4.4. Vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă:

a) prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară în scopul intereselor legitime ale Administratorului sau ale unui terț;

b) datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de marketing direct;

c) datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri științifice și/sau istorice sau în scopuri statistice.

4.5. Retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor.

Vă puteți retrage oricând consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal (cu privire la datele cu caracter personal prelucrate pe baza consimțământului) - dar acest lucru nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate de către Administrator pe baza consimțământului. dat prin consimțământul dumneavoastră înainte de retragerea consimțământului dumneavoastră. Cu toate acestea, Administratorul va prelucra datele dumneavoastră în scopuri legate de executarea contractului încheiat între dumneavoastră și Administrator pentru cumpărarea și vânzarea de bunuri din magazinul online, precum și orice posibile dispute între dumneavoastră și Administrator în legătură cu sau decurgând din contractul încheiat de cumpărare și vânzare de bunuri din magazinul online.

5. Drepturile prevăzute la punctul 4 pot fi exercitate prin efectuarea unei cereri scrise la adresa Administratorului sau prin trimiterea unei cereri electronice la adresa de e-mail a Administratorului, specificată mai sus la punctul 2 al acestui document.

5.1. Dreptul de acces la date

Puteți solicita de la Administrator:

a) pentru a confirma că prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal;

b) să vă furnizeze o copie a datelor respective;

c) să vă furnizeze informații despre datele dumneavoastră cu caracter personal;

Dacă doriți să obțineți copii suplimentare ale unui mediu pe care au fost furnizate datele dumneavoastră cu caracter personal, vi se poate percepe o taxă administrativă rezonabilă.

5.2. Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc pe care le-ați furnizat Administratorului într-un format adecvat și de a transfera aceste date unui alt administrator de date cu caracter personal, în legătură cu datele personale care sunt prelucrate de către Administrator, pe baza datelor dvs. consimțământul sau îndeplinirea obligațiilor contractuale din contractul de cumpărare și vânzare de bunuri din magazinul online și atunci când prelucrarea acestor date cu caracter personal se realizează în mod automat (adică prin sisteme electronice automatizate și nu într-o versiune de arhivă pe hârtie). ). Aveți dreptul de a obține un transfer direct de date cu caracter personal de la Operator către un alt operator de date cu caracter personal atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

5.3. Dreptul de apel la o autoritate de supraveghere

Aveți dreptul de a depune o plângere la Comisia Bulgară pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (PCPD) dacă credeți că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate ilegal sau că drepturile dumneavoastră în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal au fost încălcate.

Contact cu CPLD:

Sofia 1592, B-dul Prof. Tsvetan Lazarov Nr. 2,

E-mail: kzld@cpdp.bg,

Site: www.cpdp.bg.

6. Furnizarea datelor cu caracter personal

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în legătură cu plasarea unei comenzi și încheierea unui contract de cumpărare și vânzare de bunuri din magazinul online este necesară pentru încheierea și executarea contractului de cumpărare și vânzare de bunuri din magazinul online încheiat de către dumneavoastră și drepturile dumneavoastră care decurg din acesta din contractul încheiat sau din legea aplicabilă. Nu sunteți obligat să furnizați datele dumneavoastră personale în legătură cu plasarea unei comenzi de bunuri din magazinul online și încheierea unui contract de cumpărare și vânzare de bunuri din magazinul online, dar furnizarea datelor dumneavoastră personale este o condiție și o cerință absolut necesară pentru încheierea unui contract de cumpărare și vânzare de bunuri din magazinul online și executarea acestuia. Puteți alege să nu furnizați aceste date cu caracter personal și în orice moment vă puteți exercita drepturile cu privire la datele personale furnizate de dvs., dar dacă Administratorul nu deține aceste date cu caracter personal, acest lucru poate împiedica executarea contractului pe care l-ați încheiat pentru cumpărare și vânzare și îndeplinirea obligațiilor contractuale sau legale ale Administratorului în legătură cu contractul încheiat.

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în legătură cu accesul la pagina web a magazinului online, vizualizarea și utilizarea acesteia, inclusiv - crearea unui profil în magazinul online, precum și în legătură cu trimiterea unui mesaj către magazinul online /Administrator, este necesar pentru utilizarea paginii web în deplina sa funcționalitate, respectiv – pentru comunicarea cu magazinul online/Administrator. Puteți alege să nu furnizați aceste date cu caracter personal, precum și în orice moment vă puteți exercita drepturile în legătură cu datele personale furnizate de dumneavoastră în legătură cu accesul la pagina web a magazinului online, vizualizarea și utilizarea acesteia, respectiv - în legătură cu implementarea contactului cu magazinul online/Administratorul, dar în acest caz Administratorul nu vă poate oferi acces la conținutul magazinului online sau nu vă poate garanta că veți putea folosi site-ul în deplină funcționalitate, respectiv - în în acest caz nu puteți comunica cu magazinul online/Administratorul.

7. Utilizarea unui sistem automat de luare a deciziilor

Pentru a efectua analize pentru a îmbunătăți performanța site-ului și pentru a oferi servicii personalizate fiecărui utilizator individual al paginii web, în ​​funcție de preferințele sale individuale, Administratorul poate colecta și prelucra date privind interesele și preferințele utilizatorului, cum ar fi analiza numărul de vizite și/sau vizualizate/bunuri comandate de acest utilizator. Acest lucru permite o mai bună înțelegere a așteptărilor utilizatorului și adaptarea la nevoile acestuia, fără însă a afecta semnificativ deciziile acestuia. Datorită utilizării tehnologiilor avansate de către Administrator, activitățile de mai sus pot fi efectuate de sistem în mod automat, datorită cărora conținutul trimis va fi cât mai actualizat și util pentru utilizatorul paginii web.

Analiza intereselor sau preferințelor poate fi folosită și pentru a crea, furniza și executa automat reclame, oferte sau promoții (reduceri) specifice utilizatorului. Rezultatul unor astfel de acțiuni ale Administratorului poate afecta în mod semnificativ alegerile dumneavoastră de utilizator – de ex. rezultatul poate fi o ofertă temporară foarte bună de mărfuri adresată doar dumneavoastră pe baza istoricului dumneavoastră de achiziții și a comportamentului dumneavoastră pe site-ul magazinului online, pe care alți utilizatori ai site-ului nostru nu o vor putea accesa.

Puteți cere Administratorului să nu fie supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, ci numai în cazul în care acea decizie:

a) dă naștere la consecințe legale pentru dumneavoastră; sau

b) vă afectează într-un mod similar și semnificativ.

Acest drept este inaplicabil dacă decizia luată după decizia automată:

 • este necesar Administratorului, in vederea incheierii si/sau executarii unui contract incheiat de cumparare si vanzare de bunuri din magazinul online;
 • este permisă de lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dumneavoastră; sau
 • se bazează pe consimțământul dumneavoastră expres.
8. Link-uri către alte site-uri web

Magazinul online poate conține link-uri către alte site-uri web. Vă puteți familiariza separat cu termenii și politicile de confidențialitate aplicate acestor alte site-uri web, iar Administratorul nu este responsabil pentru acestea. Această Politică se aplică numai activităților menționate mai sus ale Administratorului.

Această Politică de confidențialitate a fost adoptată în data de 01.04.2019, editată la 21.06.2021 și este valabilă până la anularea sau modificarea ei prin publicarea unei astfel de anulări sau modificări pe site-ul plamenna.boutique .